واژگان آلمانی باوردی

واژگان آلمانی باوردی از  A1 تا B2 به‌ روش تیک ایت   …::در آموزش زبان ، هنر یادگیری همه لغات موجود نیست ، بلکه هنر یادنگرفتن لغات غیر ضروری و استفاده‌ بهینه‌ از زمان است :::.. اگر به دنبال افزایش دامنه لغات خود هستید، این کتاب بهترین انتخاب است. چون پرکاربردترین لغات زبان آلمانی را اطلاعت بیشتر دربارهواژگان آلمانی باوردی[…]