آموزش الفبای انگلیسی و تلفظ

آموزش الفبای انگلیسی و تلفظ برگه اول آموزش زبان برای بزگسالان ردیف حرف نام حرف تلفظ ۱ A a اِی آ ، اَ ۲ B b بی ب ۳ C c سی س ، ک ۴ D d دی د ۵ E e ایی اِ ، ایی ۶ F f اف ف ۷ G g اطلاعت بیشتر دربارهآموزش الفبای انگلیسی و تلفظ[…]