واژگان پیشرفته ای که باید بدانیم

مخصوص دانشجویان دکتری و ارشد و آزمون های ارشد و دکتری در چند سال اخیر بارها از دانشجویان شنیده ام که برای بخش لغات آزمونهای زبان چه کتاب هایی را باید بخوانیم؟ آیا ۵۰۴ و Essential Words را بخوانیم کافیست؟ چراهرچقدر لغت می خوانیم درصد زبانمان تغییر نمی کند؟ چرا هرچقدر از فلان منبع!! می اطلاعت بیشتر دربارهواژگان پیشرفته ای که باید بدانیم[…]