انیمیشن کردی و کمدی صبری و کنکور

کلاس زبان کنکوری فشردە در یک ماه در بوکان با کلیک بر تصویر زیر  انیمیشن را با حجن ۴ مگابایت دانلود کنید.