دانلود پاورپوینت تاریخ فلسفه غرب

این پاورپوینت شرح نقادانه تاریخ فلسفه در ممالک غربی از هزاره اول قبل از میلاد مسیح تا اواسط قرن بیستم میلادی و جزو بهترین ابزارهایی است کە با واژگان و زبان انگلیسی در متون فلسفە آشنا شد. بە خصوص در مقطع های کارشناسی ارشد و دکتری فلسفە و ساایر علوم اجتماعی مرتبط با اندیشە می اطلاعت بیشتر دربارهدانلود پاورپوینت تاریخ فلسفه غرب[…]